Důležité
15. 6. 2019

Žehnání domů

Projekt farnosti Jesenice pro všechny obyvatele na území farnosti.

Projekt je realizován z podnětu pana biskupa Tomáše Holuba, biskupa plzeňského. Je realizován na celém území farnosti Jesenice. O projektu jsou osobně informováni starostové a zastupitelé jednotlivých měst a obcí. Celý projekt je založen na touze dělit se o získaná Boží dobra ze strany farnosti, a na zcela svobodném rozhodnutí každého obyvatele tuto nabídku přijmout.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Duchovní správa farnosti spolu se všemi farníky.

Další důležité informace také zde: bip.cz/zehnanidomu

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.