Sbírka na Charitu

 

Charitní sbírka

Charita Česká republika vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! Krize současné doby boje proti šíření pandemie onemocnění Covid-19 dopadá těžce na mnohé lidi, kteří se dostávají nebo brzy dostanou do závažných existenčních problémů. Proto Charita vyhlašuje finanční sbírku na pomoc potřebným. Sbírka je dle Charity ČR „určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.“
 
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800            VS: 90619

Darovací SMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90              na číslo 87 777

Darovací SMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90      na číslo 87 777

Je možné také přispět platební kartou pomocí portálu DARUJME https://www.darujme.cz/projekt/1202849

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.