Svatodušní adorace v sobotu 30.5. v Kralovicích - MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Srdečně zveme na společnou adoraci v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého v sobotu 30. května v 18 hod. v kostele v Kralovicích. Je to také výborná příležitost ke svátosti smíření, kterou mnozí v době před velikonočními svátky kvůli koronavirovým opatřením nemohli přijmout.

 

Začínáme v 18:00. V první části bude společná kající modlitba jako zpytování svědomí a příprava na vlastní svátostnou zpověď. V dalším průběhu bude možné přistoupit na dvou místech k individuální svátostné zpovědi za zachování hygienických opatření - rouška a 2 m rozestup. K dispozici ke svátosti smíření bude na místě také kněz z jiné farnosti. Kdo jste delší dobu nebyli u svátosti smíření, využijte tuto příležitost. Po zpovědi je možné odejít nebo zůstat v tiché osobní modlitbě před vystavenou Eucharistií.

V 19 hod. adoraci zakončíme požehnáním.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.