Ohlášky

Bohoslužby s omezením od 18. 12.

Od pátku 18. 12. platí omezení pro konání veřejných bohoslužeb v této podobě:
Bohoslužby se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Pro náš farní obvod to znamená, že bude v Kralovicích přidána sobotní večerní mše v 18:00. Rezervace účasti na bohoslužbě bude povinná pouze na mše v Kralovicích v sobotu v 18:00 a v neděli v 10:00.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.