Ohlášky

Bohoslužby s omezením od 26. 12. 2020

Od 26. 12. 2020 platí omezení pro konání veřejných bohoslužeb v této podobě:
Bohoslužby se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

Pro náš farní obvod to znamená, že bude v Kralovicích přidána sobotní večerní mše v 18:00. Rezervace účasti na bohoslužbě bude povinná pro všechny bohoslužby označené v rozpisu jako "s povinnou rezervací". Jakým způsobem se telefonicky rezervovat viz rozpis bohoslužeb.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.