Ohlášky

Oprava střechy kostela ve Stebně začala!

(snímek z 12. 12. 2021)

Vážení přispěvatelé a dárci na kostel ve Stebně!

Na konci listopadu začaly práce na obnově střechy na kostele ve Stebně. Po zvážení našich možností, jednání s pojišťovnou, obcí Kryry, Okrašlovacím spolkem Stebno 2020 a dalšími subjekty jsme se nakonec rozhodli jít do celkové výměny střechy.

Na sbírkovém kontě Dominanty zřízeném pro stebenský kostel Biskupstvím plzeňským se sešlo 385.000 Kč. Pojišťovna přislíbila uhradit 900.000 Kč za bouří poškozené části střechy. Obec Kryry nám vyplatí 500.000 Kč z daru, který pro Stebno obdržela. Spolek Stebno 2020 zase přislíbil darovat 100.000 Kč. Počítáme s celkovými náklady kolem 2 170 000 Kč.

Opravu provádí firma Tegmento z Rokycan.

Harmonogram prací je takový, že budou pokračovat po Novém roce, jakmile to počasí a dodávky materiálu umožní. V dřívějším termínu nebylo reálné práce zahájit.

Moc děkujeme firmě Tegmento za již vykonanou profesionální práci!

Pokojný Advent a požehnané Vánoce plné křesťanského ducha!

P. Richard Polák

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.