POMOC UKRAJINĚ

 

Další možnosti pomoci lidem postiženým válkou na Ukrajině kromě pomoci koordinované našimi městy a obcemi:

1) Nabídky ubytování a různých služeb: využívejte webovou adresu www.pomahejukrajine.cz, což je centrální portál neziskových organizací v ČR, kde v sekci ubytování vyplňte příslušné požadavky, případně nabídněte jinou z potřebných služeb.

2) Nabídky konkrétní materiální pomoci: využívejte mailovou adresu: krize@dchp.charita.cz, kde napište konkrétní nabídku pomoci. Pracovníci Diecézní charity Plzeň se s Vámi domluví na dalším postupu.

3) Finanční pomoc je možné poslat přímo na účet Charity ČR zřízený pro tento účel:
č.ú.: 55660022/0800, VS 104

Děkujeme, že pomáháte!

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.