Nová společná Pastorační rada našich farností Kralovice, Jesenice a Lubenec

Na přelomu listopadu a prosince proběhla volba do nové Pastorační rady farnosti s následným dojmenováním části členů. Níže se můžete seznámit s výsledky. Ustavující schůze nové PRF se uskuteční 1.12. 2022 v 18:30 v Kralovicích na faře. Všem, kteří nabídli své služby v PRF - kandidátům, zvoleným i jmenovaným členům - děkujeme!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.